Shkrimi tjeter...

Nxënësit shqiptarë në shkollën zvicerane të mësojnë shqipen në vend të frëngjishtes

Për të përmirësuar nivelin e leximit eksperti Brühlmann propozon që fëmijët me gjuhë amtare të huaj duhet të ndjekin...