Shkrimi tjeter...

Visari dhe Bajrami - shqiptarët prapa kompanisë Locamba

Jetojmë në epokën e 'AirBnb' dhe 'Uber', ndërmarrje të cilat kanë arritur kapital miliardësh të cilat përdorin internetin...