Shkrimi tjeter...

Dokufesti bashkëpunim me festivalin Winterthur Short Film Festival

Po vazhdon shfaqja e filmave dhe aktivitetet tjera në kuadër të Dokufestit. Prizreni si gjithmonë në ditët e Dokufestit...