Shkrimi tjeter...

Një vizitë në Kosovatex

“Kosovatex-it ia dhamë mbështetjen e nevojshme për ta rikthyer në jetë dhe tash gëzohem që objektivat parësore...